Bad

Oppussing av alle bad typer er alltid utført i henhold til standarder for Bvn. Vann og elektrisk arbeid sammen med legging av membran er kun utførte av faglærte personer fra utenfor selskapet.

Under oppussing legger jeg spesielt vekt på:

- beskyttelse mot fukt

- ordentlig ventilasjon

- ordentlig røranlegg (rør i røret pluss en fordeling boks med ventil)

- trygg lokalisering av elementene i et elektrisk anlegg

- ordentlig utførelse av hellingsvinkel inkl. avløpsanlegg

Jeg begynner bad oppussing med innledende planlegging av rommet i samarbeid med kunden. Etterpå nedlegger jeg vegger, hakker løs og oppretter gulv på nytt, fjerner gamle rør- og elektriske anlegg. På dette stadium snakker jeg med kunden igjen og avtaler videre detaljer av oppussing og forbereder korrekt plan for kunden. Nå settes arbeid i full gang og etter et par uker kan man ta i bruk sitt nytte bad. Ønsker kunden dette, kan vi alltid fornye badet med å legge flis på eksisterende vegger og gulv, med delvis og totalt utskifting av hvitevarer og møbler. Kostnader av slik oppussing er betydelig lavere, men man må regne med det at de gamle anlegg skal bli sittende i veggene og gulvet. Dersom velger du meg til å utføre dette arbeid, kan du være sikker på at du skal glede deg med godt utført og velfungerende bad.