Kjøkken

Jeg er spesialist i montasje av IKEA, KVIK og HTH kjøkkener. Som vanlig prioriterer jeg høyt trygghet og riktigutførelse av arbeid. I de meste tilfelle, før montasje, forsterker jeg vegg konstruksjon og forbereder jeg små rør- ogelektrisk anlegg. Jeg bryr meg spesielt om tilpassing av enkelte elementer, derfor finner du ingen ujevne mellomrommellom frontene, som er synlige i mest kjøkkener. Et annet viktig spørsmål er at benkeplater av tre er skjøtet medspesielle binder og skåret med bruk av en fresing maskin, som tillater ideell tilpassing.Når det gjelder benkeplater av stein (dersom er de ikke ferdige), bruker jeg spesielt vann sirkelsag med føringskinne.Men jeg skjærer ikke benkeplater av plast.